startupy.tv| Tomasz Karwat, ZUT NOT

0
13

Czy i w jaki sposób inwestor może zarobić na innowacyjnych pomysłach technicznych? O tym Tomasz Karwat, Prezes Zarządu, Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT.
Original Article